12059090 | سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده | عدد 12059090| سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده 12059090| تعرفه 12059090

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    12059090
  • ارز نیمایی :

    12059090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده, عدد 12059090,سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده 12059090,تعرفه 12059090تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده, عدد 12059090,سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده 12059090,تعرفه 12059090تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده, عدد 12059090,سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده 12059090,تعرفه 12059090تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده, عدد 12059090,سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده 12059090,تعرفه 12059090تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده, عدد 12059090,سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده 12059090,تعرفه 12059090تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده, عدد 12059090,سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده 12059090,تعرفه 12059090تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده, عدد 12059090,سایر - کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده 12059090,تعرفه 12059090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد