12051090 | سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک | عدد 12051090| سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک 12051090| تعرفه 12051090

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    12051090
  • ارز نیمایی :

    12051090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک, عدد 12051090,سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک 12051090,تعرفه 12051090تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک, عدد 12051090,سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک 12051090,تعرفه 12051090تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک, عدد 12051090,سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک 12051090,تعرفه 12051090تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک, عدد 12051090,سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک 12051090,تعرفه 12051090تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک, عدد 12051090,سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک 12051090,تعرفه 12051090تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک, عدد 12051090,سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک 12051090,تعرفه 12051090تعرفه سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک, عدد 12051090,سایر - کلزا یا دانه کلزا دارای مقداری اسید ایروسیک 12051090,تعرفه 12051090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

12051090

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12051090

کشور سازنده:

KZ(قزاقستان)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

CANOLA SEED BULK

واحد کالا:

12051090

نوع خرید:

0001

شرح:

دانه روغنی کلزا

درصد حقوق:

2

شماره تعرفه:

12051090

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12051090

کشور سازنده:

KZ(قزاقستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

تاریخ صدور ثبت سفارش شهریور 1397-باستناد بخشنامه شماره 99/103208 مورخ 99/2/9 (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست)

واحد کالا:

12051090

نوع خرید:

0003

شرح:

دانه کلزا

درصد حقوق:

2

شماره تعرفه:

12051090

شناسه:

0015

ارزش گمرکی:

12051090

کشور سازنده:

UA(اوکراین)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

قیمت اعلامی صرفاً برای ثبت سفارش های با تاریخ صدور 99/06/25 لغایت 99/07/02 - باستناد بخشنامه شماره 99/103208 مورخ 99/2/9 (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست)

واحد کالا:

12051090

نوع خرید:

0015

شرح:

دانه کلزا

درصد حقوق:

2

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد