12019090 | سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده | عدد 12019090| سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده 12019090| تعرفه 12019090

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    12019090
  • ارز نیمایی :

    12019090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده , عدد 12019090,سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده 12019090,تعرفه 12019090تعرفه سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده , عدد 12019090,سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده 12019090,تعرفه 12019090تعرفه سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده , عدد 12019090,سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده 12019090,تعرفه 12019090تعرفه سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده , عدد 12019090,سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده 12019090,تعرفه 12019090تعرفه سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده , عدد 12019090,سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده 12019090,تعرفه 12019090تعرفه سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده , عدد 12019090,سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده 12019090,تعرفه 12019090تعرفه سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده , عدد 12019090,سایر - لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده 12019090,تعرفه 12019090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

12019090

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12019090

کشور سازنده:

RU(فدراسیون روسیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Soybean Seeds (پروفرم آوریل 2019)

واحد کالا:

12019090

نوع خرید:

0001

شرح:

دانه سویا

درصد حقوق:

2

شماره تعرفه:

12019090

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12019090

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

تاریخ صدور ثبت سفارش شهریور 1397-باستناد بخشنامه شماره 99/103208 مورخ 99/2/9 (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست)

واحد کالا:

12019090

نوع خرید:

0003

شرح:

دانه سویا

درصد حقوق:

2

شماره تعرفه:

12019090

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12019090

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

تاریخ صدور ثبت سفارش مرداد 1397-باستناد بخشنامه شماره 99/103208 مورخ 99/2/9 (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست)

واحد کالا:

12019090

نوع خرید:

0002

شرح:

دانه سویا

درصد حقوق:

2

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد