12019010 | دانه سویا تراریخته

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه دانه سویا تراریخته | عدد 12019010| دانه سویا تراریخته 12019010| تعرفه 12019010

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    12019010
  • ارز نیمایی :

    12019010
یادداشت های فصل

تعرفه دانه سویا تراریخته, عدد 12019010,دانه سویا تراریخته 12019010,تعرفه 12019010تعرفه دانه سویا تراریخته, عدد 12019010,دانه سویا تراریخته 12019010,تعرفه 12019010تعرفه دانه سویا تراریخته, عدد 12019010,دانه سویا تراریخته 12019010,تعرفه 12019010تعرفه دانه سویا تراریخته, عدد 12019010,دانه سویا تراریخته 12019010,تعرفه 12019010تعرفه دانه سویا تراریخته, عدد 12019010,دانه سویا تراریخته 12019010,تعرفه 12019010تعرفه دانه سویا تراریخته, عدد 12019010,دانه سویا تراریخته 12019010,تعرفه 12019010تعرفه دانه سویا تراریخته, عدد 12019010,دانه سویا تراریخته 12019010,تعرفه 12019010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

12019010

شناسه:

0014

ارزش گمرکی:

12019010

کشور سازنده:

RU(فدراسیون روسیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

قیمت اعلامی صرفاً برای ثبت سفارش های با تاریخ صدور 99/06/05 لغایت 99/06/24 - باستناد بخشنامه شماره 99/103208 مورخ 99/2/9 (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست) (کلیه دانه سویا وارده از شمال و جنوب)

واحد کالا:

12019010

نوع خرید:

0014

شرح:

دانه سویا

درصد حقوق:

2

شماره تعرفه:

12019010

شناسه:

0015

ارزش گمرکی:

12019010

کشور سازنده:

CA(کانادا)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

قیمت اعلامی صرفاً برای ثبت سفارش های با تاریخ صدور 99/06/05 لغایت 99/06/24 - باستناد بخشنامه شماره 99/103208 مورخ 99/2/9 (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست) (کلیه دانه سویا وارده از بنادر جنوب)

واحد کالا:

12019010

نوع خرید:

0015

شرح:

دانه سویا

درصد حقوق:

2

شماره تعرفه:

12019010

شناسه:

0096

ارزش گمرکی:

12019010

کشور سازنده:

RU(فدراسیون روسیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشهای صادره از 1401/02/11 به بعد - مطابق نامه شناسه 1400/500/9413 مورخ 1400/11/10 و 11827139 (با نرخ تبدیل 1.06) (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست) (بنادر شمال)

واحد کالا:

12019010

نوع خرید:

0096

شرح:

دانه سویا

درصد حقوق:

2

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد