11081900 | سایر نشاسته ها و فكول ها

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

سایر نشاسته ها و فكو - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكو - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكو - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكو - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكو - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكو - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكو - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌ساز

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    11081900
  • ارز نیمایی :

    11081900
یادداشت های فصل

سایر نشاسته ها و فكول ها - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكول ها - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكول ها - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكول ها - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكول ها - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكول ها - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكول ها - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكول ها - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكول ها - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكول ها - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكول ها - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكول ها - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكول ها - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكول ها - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌سازسایر نشاسته ها و فكول ها - 11081900 - محصولات صنعت آرد‌ساز

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

11081900

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

-

مشخصات فنی:

POTATO STARCH

واحد کالا:

11081900

نوع خرید:

11081900

شرح:

نشاسته سیب زمینی

درصد حقوق:

55

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

11081900

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

MDF TAOICA STARCH

مشخصات فنی:

TAPIOCA STARCH FOOD GRADE AS P/I NO:006-290118 KCC1

واحد کالا:

11081900

نوع خرید:

11081900

شرح:

نشاسته سیب زمینی

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان