11081400 | ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava) | عدد 11081400| ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava) 11081400| تعرفه 11081400

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    11081400
  • ارز نیمایی :

    11081400
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava), عدد 11081400,ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava) 11081400,تعرفه 11081400تعرفه ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava), عدد 11081400,ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava) 11081400,تعرفه 11081400تعرفه ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava), عدد 11081400,ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava) 11081400,تعرفه 11081400تعرفه ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava), عدد 11081400,ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava) 11081400,تعرفه 11081400تعرفه ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava), عدد 11081400,ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava) 11081400,تعرفه 11081400تعرفه ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava), عدد 11081400,ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava) 11081400,تعرفه 11081400تعرفه ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava), عدد 11081400,ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava) 11081400,تعرفه 11081400

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

11081400

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

11081400

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

N

مشخصات فنی:

cassava

واحد کالا:

11081400

نوع خرید:

0001

شرح:

آرد ریشه مانیوک(نشاسته)گرید صنعتی

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد