11052000 | ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet»

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet» | عدد 11052000| ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet» 11052000| تعرفه 11052000

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    11052000
  • ارز نیمایی :

    11052000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet», عدد 11052000,ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet» 11052000,تعرفه 11052000تعرفه ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet», عدد 11052000,ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet» 11052000,تعرفه 11052000تعرفه ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet», عدد 11052000,ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet» 11052000,تعرفه 11052000تعرفه ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet», عدد 11052000,ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet» 11052000,تعرفه 11052000تعرفه ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet», عدد 11052000,ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet» 11052000,تعرفه 11052000تعرفه ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet», عدد 11052000,ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet» 11052000,تعرفه 11052000تعرفه ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet», عدد 11052000,ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet» 11052000,تعرفه 11052000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

11052000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

11052000

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

LENG DOR

مشخصات فنی:

micropellet salt potato

واحد کالا:

11052000

نوع خرید:

0001

شرح:

پلت سیب زمینی خام مورد مصرف در غذایی

درصد حقوق:

15

شماره تعرفه:

11052000

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

11052000

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

Lengdor

مشخصات فنی:

Micro Pellet Low Salt Potato

واحد کالا:

11052000

نوع خرید:

0005

شرح:

میکرو پلت

درصد حقوق:

15

شماره تعرفه:

11052000

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

11052000

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

Emsland

مشخصات فنی:

Em Flake (Emsland)

واحد کالا:

11052000

نوع خرید:

0004

شرح:

فلیک سیب زمینی

درصد حقوق:

15

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد