11052000 | - فلس، دانه های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه «Pellet»

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

- فلس، دانه های ریز - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    11052000
  • ارز نیمایی :

    11052000
یادداشت های فصل

- فلس، دانه های ریز (Granules) - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز (Granules) - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز (Granules) - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز (Granules) - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز (Granules) - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز (Granules) - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز (Granules) - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز (Granules) - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز (Granules) - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز (Granules) - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز (Granules) - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز (Granules) - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز (Granules) - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز (Granules) - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- فلس، دانه های ریز (Granules) - 11052000 - محصولات صنعت آرد‌ساز

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

11052000

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

LENG DOR

مشخصات فنی:

micropellet salt potato

واحد کالا:

11052000

نوع خرید:

11052000

شرح:

پلت سیب زمینی خام مورد مصرف در غذایی

درصد حقوق:

15

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

11052000

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

رویال

مشخصات فنی:

Potato granule (Royal)

واحد کالا:

11052000

نوع خرید:

11052000

شرح:

گرانول سیب زمینی

درصد حقوق:

15

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

11052000

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

Emsland

مشخصات فنی:

Em Granule (Emsland)

واحد کالا:

11052000

نوع خرید:

11052000

شرح:

گرانول سیب زمینی

درصد حقوق:

15

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

11052000

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

Emsland

مشخصات فنی:

Em Flake (Emsland)

واحد کالا:

11052000

نوع خرید:

11052000

شرح:

فلیک سیب زمینی

درصد حقوق:

15

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

11052000

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

Lengdor

مشخصات فنی:

Micro Pellet Low Salt Potato

واحد کالا:

11052000

نوع خرید:

11052000

شرح:

میکرو پلت

درصد حقوق:

15

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

11052000

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

رویال

مشخصات فنی:

Potato Flake (Royal)

واحد کالا:

11052000

نوع خرید:

11052000

شرح:

فلیک سیب زمینی

درصد حقوق:

15

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان