11051000 | ـ آرد، زبره و پودر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ آرد، زبره و پودر | عدد 11051000| ـ آرد، زبره و پودر 11051000| تعرفه 11051000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    11051000
  • ارز نیمایی :

    11051000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ آرد، زبره و پودر, عدد 11051000,ـ آرد، زبره و پودر 11051000,تعرفه 11051000تعرفه ـ آرد، زبره و پودر, عدد 11051000,ـ آرد، زبره و پودر 11051000,تعرفه 11051000تعرفه ـ آرد، زبره و پودر, عدد 11051000,ـ آرد، زبره و پودر 11051000,تعرفه 11051000تعرفه ـ آرد، زبره و پودر, عدد 11051000,ـ آرد، زبره و پودر 11051000,تعرفه 11051000تعرفه ـ آرد، زبره و پودر, عدد 11051000,ـ آرد، زبره و پودر 11051000,تعرفه 11051000تعرفه ـ آرد، زبره و پودر, عدد 11051000,ـ آرد، زبره و پودر 11051000,تعرفه 11051000تعرفه ـ آرد، زبره و پودر, عدد 11051000,ـ آرد، زبره و پودر 11051000,تعرفه 11051000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد