11043090 | سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده | عدد 11043090| سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده 11043090| تعرفه 11043090

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    11043090
  • ارز نیمایی :

    11043090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده, عدد 11043090,سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده 11043090,تعرفه 11043090تعرفه سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده, عدد 11043090,سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده 11043090,تعرفه 11043090تعرفه سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده, عدد 11043090,سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده 11043090,تعرفه 11043090تعرفه سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده, عدد 11043090,سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده 11043090,تعرفه 11043090تعرفه سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده, عدد 11043090,سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده 11043090,تعرفه 11043090تعرفه سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده, عدد 11043090,سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده 11043090,تعرفه 11043090تعرفه سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده, عدد 11043090,سایر - جوانه غلات کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده 11043090,تعرفه 11043090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد