11031900 | سایر - بلغور غلات

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - بلغور غلات | عدد 11031900| سایر - بلغور غلات 11031900| تعرفه 11031900

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    11031900
  • ارز نیمایی :

    11031900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - بلغور غلات , عدد 11031900,سایر - بلغور غلات 11031900,تعرفه 11031900تعرفه سایر - بلغور غلات , عدد 11031900,سایر - بلغور غلات 11031900,تعرفه 11031900تعرفه سایر - بلغور غلات , عدد 11031900,سایر - بلغور غلات 11031900,تعرفه 11031900تعرفه سایر - بلغور غلات , عدد 11031900,سایر - بلغور غلات 11031900,تعرفه 11031900تعرفه سایر - بلغور غلات , عدد 11031900,سایر - بلغور غلات 11031900,تعرفه 11031900تعرفه سایر - بلغور غلات , عدد 11031900,سایر - بلغور غلات 11031900,تعرفه 11031900تعرفه سایر - بلغور غلات , عدد 11031900,سایر - بلغور غلات 11031900,تعرفه 11031900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد