11031100 | ـ ـ از گندم

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ از گندم | عدد 11031100| ـ ـ از گندم 11031100| تعرفه 11031100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    11031100
  • ارز نیمایی :

    11031100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ از گندم, عدد 11031100,ـ ـ از گندم 11031100,تعرفه 11031100تعرفه ـ ـ از گندم, عدد 11031100,ـ ـ از گندم 11031100,تعرفه 11031100تعرفه ـ ـ از گندم, عدد 11031100,ـ ـ از گندم 11031100,تعرفه 11031100تعرفه ـ ـ از گندم, عدد 11031100,ـ ـ از گندم 11031100,تعرفه 11031100تعرفه ـ ـ از گندم, عدد 11031100,ـ ـ از گندم 11031100,تعرفه 11031100تعرفه ـ ـ از گندم, عدد 11031100,ـ ـ از گندم 11031100,تعرفه 11031100تعرفه ـ ـ از گندم, عدد 11031100,ـ ـ از گندم 11031100,تعرفه 11031100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد