11029090 | سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار | عدد 11029090| سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار 11029090| تعرفه 11029090

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    11029090
  • ارز نیمایی :

    11029090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار, عدد 11029090,سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار 11029090,تعرفه 11029090تعرفه سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار, عدد 11029090,سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار 11029090,تعرفه 11029090تعرفه سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار, عدد 11029090,سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار 11029090,تعرفه 11029090تعرفه سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار, عدد 11029090,سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار 11029090,تعرفه 11029090تعرفه سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار, عدد 11029090,سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار 11029090,تعرفه 11029090تعرفه سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار, عدد 11029090,سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار 11029090,تعرفه 11029090تعرفه سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار, عدد 11029090,سایر - آرد غلات غیر از گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار 11029090,تعرفه 11029090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد