11029010 | ـ ـ ـ آرد برنج

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ آرد برنج | عدد 11029010| ـ ـ ـ آرد برنج 11029010| تعرفه 11029010

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    11029010
  • ارز نیمایی :

    11029010
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ آرد برنج, عدد 11029010,ـ ـ ـ آرد برنج 11029010,تعرفه 11029010تعرفه ـ ـ ـ آرد برنج, عدد 11029010,ـ ـ ـ آرد برنج 11029010,تعرفه 11029010تعرفه ـ ـ ـ آرد برنج, عدد 11029010,ـ ـ ـ آرد برنج 11029010,تعرفه 11029010تعرفه ـ ـ ـ آرد برنج, عدد 11029010,ـ ـ ـ آرد برنج 11029010,تعرفه 11029010تعرفه ـ ـ ـ آرد برنج, عدد 11029010,ـ ـ ـ آرد برنج 11029010,تعرفه 11029010تعرفه ـ ـ ـ آرد برنج, عدد 11029010,ـ ـ ـ آرد برنج 11029010,تعرفه 11029010تعرفه ـ ـ ـ آرد برنج, عدد 11029010,ـ ـ ـ آرد برنج 11029010,تعرفه 11029010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد