11010000 | آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار.

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

آرد گندم یا آرد مخلو - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلو - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلو - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلو - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلو - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلو - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلو - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌ساز

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    11010000
  • ارز نیمایی :

    11010000
یادداشت های فصل

آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چ - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چ - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چ - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چ - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چ - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چ - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چ - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چ - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چ - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چ - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چ - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چ - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چ - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چ - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌سازآرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چ - 11010000 - محصولات صنعت آرد‌ساز

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

11010000

کشور سازنده:

IR(ایران)

برند:

ن

مشخصات فنی:

ن

واحد کالا:

11010000

نوع خرید:

11010000

شرح:

آرد گندم

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان