10089090 | سایر - بذر غلات

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - بذر غلات | عدد 10089090| سایر - بذر غلات 10089090| تعرفه 10089090

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    10089090
  • ارز نیمایی :

    10089090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - بذر غلات, عدد 10089090,سایر - بذر غلات 10089090,تعرفه 10089090تعرفه سایر - بذر غلات, عدد 10089090,سایر - بذر غلات 10089090,تعرفه 10089090تعرفه سایر - بذر غلات, عدد 10089090,سایر - بذر غلات 10089090,تعرفه 10089090تعرفه سایر - بذر غلات, عدد 10089090,سایر - بذر غلات 10089090,تعرفه 10089090تعرفه سایر - بذر غلات, عدد 10089090,سایر - بذر غلات 10089090,تعرفه 10089090تعرفه سایر - بذر غلات, عدد 10089090,سایر - بذر غلات 10089090,تعرفه 10089090تعرفه سایر - بذر غلات, عدد 10089090,سایر - بذر غلات 10089090,تعرفه 10089090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد