10086010 | ـ ـ ـ بذر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ بذر | عدد 10086010| ـ ـ ـ بذر 10086010| تعرفه 10086010

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    10086010
  • ارز نیمایی :

    10086010
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 10086010,ـ ـ ـ بذر 10086010,تعرفه 10086010تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 10086010,ـ ـ ـ بذر 10086010,تعرفه 10086010تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 10086010,ـ ـ ـ بذر 10086010,تعرفه 10086010تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 10086010,ـ ـ ـ بذر 10086010,تعرفه 10086010تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 10086010,ـ ـ ـ بذر 10086010,تعرفه 10086010تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 10086010,ـ ـ ـ بذر 10086010,تعرفه 10086010تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 10086010,ـ ـ ـ بذر 10086010,تعرفه 10086010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد