10085090 | ـ ـ ـ سایر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ سایر | عدد 10085090| ـ ـ ـ سایر 10085090| تعرفه 10085090

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    10085090
  • ارز نیمایی :

    10085090
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ سایر, عدد 10085090,ـ ـ ـ سایر 10085090,تعرفه 10085090تعرفه ـ ـ ـ سایر, عدد 10085090,ـ ـ ـ سایر 10085090,تعرفه 10085090تعرفه ـ ـ ـ سایر, عدد 10085090,ـ ـ ـ سایر 10085090,تعرفه 10085090تعرفه ـ ـ ـ سایر, عدد 10085090,ـ ـ ـ سایر 10085090,تعرفه 10085090تعرفه ـ ـ ـ سایر, عدد 10085090,ـ ـ ـ سایر 10085090,تعرفه 10085090تعرفه ـ ـ ـ سایر, عدد 10085090,ـ ـ ـ سایر 10085090,تعرفه 10085090تعرفه ـ ـ ـ سایر, عدد 10085090,ـ ـ ـ سایر 10085090,تعرفه 10085090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد