10082900 | ـ ـ سایر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ سایر | عدد 10082900| ـ ـ سایر 10082900| تعرفه 10082900

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    10082900
  • ارز نیمایی :

    10082900
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ سایر, عدد 10082900,ـ ـ سایر 10082900,تعرفه 10082900تعرفه ـ ـ سایر, عدد 10082900,ـ ـ سایر 10082900,تعرفه 10082900تعرفه ـ ـ سایر, عدد 10082900,ـ ـ سایر 10082900,تعرفه 10082900تعرفه ـ ـ سایر, عدد 10082900,ـ ـ سایر 10082900,تعرفه 10082900تعرفه ـ ـ سایر, عدد 10082900,ـ ـ سایر 10082900,تعرفه 10082900تعرفه ـ ـ سایر, عدد 10082900,ـ ـ سایر 10082900,تعرفه 10082900تعرفه ـ ـ سایر, عدد 10082900,ـ ـ سایر 10082900,تعرفه 10082900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد