10082100 | ـ ـ بذر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 3% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ بذر | عدد 10082100| ـ ـ بذر 10082100| تعرفه 10082100

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    10082100
  • ارز نیمایی :

    10082100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ بذر, عدد 10082100,ـ ـ بذر 10082100,تعرفه 10082100تعرفه ـ ـ بذر, عدد 10082100,ـ ـ بذر 10082100,تعرفه 10082100تعرفه ـ ـ بذر, عدد 10082100,ـ ـ بذر 10082100,تعرفه 10082100تعرفه ـ ـ بذر, عدد 10082100,ـ ـ بذر 10082100,تعرفه 10082100تعرفه ـ ـ بذر, عدد 10082100,ـ ـ بذر 10082100,تعرفه 10082100تعرفه ـ ـ بذر, عدد 10082100,ـ ـ بذر 10082100,تعرفه 10082100تعرفه ـ ـ بذر, عدد 10082100,ـ ـ بذر 10082100,تعرفه 10082100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد