10081000 | ـ گندم سیاه

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ گندم سیاه | عدد 10081000| ـ گندم سیاه 10081000| تعرفه 10081000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    10081000
  • ارز نیمایی :

    10081000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ گندم سیاه, عدد 10081000,ـ گندم سیاه 10081000,تعرفه 10081000تعرفه ـ گندم سیاه, عدد 10081000,ـ گندم سیاه 10081000,تعرفه 10081000تعرفه ـ گندم سیاه, عدد 10081000,ـ گندم سیاه 10081000,تعرفه 10081000تعرفه ـ گندم سیاه, عدد 10081000,ـ گندم سیاه 10081000,تعرفه 10081000تعرفه ـ گندم سیاه, عدد 10081000,ـ گندم سیاه 10081000,تعرفه 10081000تعرفه ـ گندم سیاه, عدد 10081000,ـ گندم سیاه 10081000,تعرفه 10081000تعرفه ـ گندم سیاه, عدد 10081000,ـ گندم سیاه 10081000,تعرفه 10081000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد