10063020 | برنج كامل سفید شده حتی صیقلی یا براق شده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%2 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

برنج كامل سفید شده ح - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده ح - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده ح - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده ح - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده ح - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده ح - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده ح - 10063020 - غلات

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    10063020
  • ارز نیمایی :

    10063020
یادداشت های فصل

برنج كامل سفید شده حتی صیقلی ی - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده حتی صیقلی ی - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده حتی صیقلی ی - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده حتی صیقلی ی - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده حتی صیقلی ی - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده حتی صیقلی ی - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده حتی صیقلی ی - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده حتی صیقلی ی - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده حتی صیقلی ی - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده حتی صیقلی ی - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده حتی صیقلی ی - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده حتی صیقلی ی - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده حتی صیقلی ی - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده حتی صیقلی ی - 10063020 - غلاتبرنج كامل سفید شده حتی صیقلی ی - 10063020 - غلات

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

10063020

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ارزش اعلامی صرفاً برای پروفورم های با تاریخ صدور دسامبر 2021 (+-5% تلورانس ارزش قابل اعمال است)

واحد کالا:

10063020

نوع خرید:

10063020

شرح:

برنج 1121استیم یا 1121 سفید بخاردهی شده

درصد حقوق:

2

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

10063020

کشور سازنده:

VN(ویتنام)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ارزش اعلامی صرفاً برای پروفورم های با تاریخ صدور دسامبر 2021 (+-5% تلورانس ارزش قابل اعمال است)

واحد کالا:

10063020

نوع خرید:

10063020

شرح:

برنج هومالی سفید

درصد حقوق:

2

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

10063020

کشور سازنده:

VN(ویتنام)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ارزش اعلامی صرفاً برای پروفورم های با تاریخ صدور دسامبر 2021 (+-5% تلورانس ارزش قابل اعمال است)

واحد کالا:

10063020

نوع خرید:

10063020

شرح:

برنج جاسمین سفید

درصد حقوق:

2

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

10063020

کشور سازنده:

VN(ویتنام)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ارزش اعلامی صرفاً برای پروفورم های با تاریخ صدور دسامبر 2021 (+-5% تلورانس ارزش قابل اعمال است)

واحد کالا:

10063020

نوع خرید:

10063020

شرح:

برنج سفید 100% گرید B

درصد حقوق:

2

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

10063020

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ارزش اعلامی صرفاً برای پروفورم های با تاریخ صدور دسامبر 2021 (+-5% تلورانس ارزش قابل اعمال است)

واحد کالا:

10063020

نوع خرید:

10063020

شرح:

برنج 1121سفید استیم یا 1121 سفید بخاردهی شده

درصد حقوق:

2

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

10063020

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ارزش اعلامی صرفاً برای پروفورم های با تاریخ صدور دسامبر 2021 (+-5% تلورانس ارزش قابل اعمال است)

واحد کالا:

10063020

نوع خرید:

10063020

شرح:

برنج پوسا سیلا

درصد حقوق:

2

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

10063020

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ارزش اعلامی صرفاً برای پروفورم های با تاریخ صدور دسامبر 2021 (+-5% تلورانس ارزش قابل اعمال است)

واحد کالا:

10063020

نوع خرید:

10063020

شرح:

برنج سوگاندا سیلا

درصد حقوق:

2

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان