10063010 | برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice) | عدد 10063010| برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice) 10063010| تعرفه 10063010

گروه کالایی : 0
  • وضعیت واردات :

    10063010
  • ارز نیمایی :

    10063010
یادداشت های فصل

تعرفه برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice), عدد 10063010,برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice) 10063010,تعرفه 10063010تعرفه برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice), عدد 10063010,برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice) 10063010,تعرفه 10063010تعرفه برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice), عدد 10063010,برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice) 10063010,تعرفه 10063010تعرفه برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice), عدد 10063010,برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice) 10063010,تعرفه 10063010تعرفه برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice), عدد 10063010,برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice) 10063010,تعرفه 10063010تعرفه برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice), عدد 10063010,برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice) 10063010,تعرفه 10063010تعرفه برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice), عدد 10063010,برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice) 10063010,تعرفه 10063010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

10063010

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

10063010

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

قیمت اعلامی صرفاً برای پروفرم های با تاریخ صدور آوریل 2022 (+-5% تلورانس ارزش قابل اعمال است)

واحد کالا:

10063010

نوع خرید:

0003

شرح:

برنج 1121 خام

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

10063010

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

10063010

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

قیمت اعلامی صرفاً برای پروفرم های با تاریخ صدور آوریل 2022 (+-5% تلورانس ارزش قابل اعمال است)

واحد کالا:

10063010

نوع خرید:

0005

شرح:

برنج 1121 خام

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

10063010

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

10063010

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

قیمت اعلامی صرفاً برای پروفرم های با تاریخ صدور آوریل 2022 (+-5% تلورانس ارزش قابل اعمال است)

واحد کالا:

10063010

نوع خرید:

0004

شرح:

برنج 1121 خام

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد