10059010 | - ـ ـ ذرت دامی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    10059010
  • ارز نیمایی :

    10059010
یادداشت های فصل

- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات- ـ ـ ذرت دامی - 10059010 - غلات

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

10059010

کشور سازنده:

روسیه -اکراین()

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

جولای 2016 ( JULY 2016 )

واحد کالا:

10059010

نوع خرید:

10059010

شرح:

ذرت دامی -هرتن (ارزش با 10%+- تلورانس)

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

10059010

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

جولای 2016 ( JULY 2016 )

واحد کالا:

10059010

نوع خرید:

10059010

شرح:

ذرت دامی -هرتن (ارزش با 10%+- تلورانس)

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

10059010

کشور سازنده:

AR(آرژانتین)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

جولای 2016 ( JULY 2016 )

واحد کالا:

10059010

نوع خرید:

10059010

شرح:

ذرت دامی -هرتن (ارزش با 10%+- تلورانس)

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

10059010

کشور سازنده:

RU(فدراسیون روسیه)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

(پروفرم فوریه 2018)

واحد کالا:

10059010

نوع خرید:

10059010

شرح:

ذرت دامی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

10059010

کشور سازنده:

RU(فدراسیون روسیه)

برند:

NO MARK

مشخصات فنی:

جولای 2016 ( JULY 2016 )

واحد کالا:

10059010

نوع خرید:

10059010

شرح:

ذرت دامی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

10059010

کشور سازنده:

RU(فدراسیون روسیه)

برند:

NO MARK

مشخصات فنی:

جولای 2016 ( JULY 2016 )

واحد کالا:

10059010

نوع خرید:

10059010

شرح:

ذرت دامی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

10059010

کشور سازنده:

RU(فدراسیون روسیه)

برند:

NO MARK

مشخصات فنی:

جولای 2016 ( JULY 2016 )

واحد کالا:

10059010

نوع خرید:

10059010

شرح:

ذرت دامی

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان