10051000 | - بذر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    10051000
  • ارز نیمایی :

    10051000
یادداشت های فصل

- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات- بذر - 10051000 - غلات

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

10051000

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

ن.م

مشخصات فنی:

ن.م

واحد کالا:

10051000

نوع خرید:

10051000

شرح:

بذر ذرت

درصد حقوق:

0

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

10051000

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

ن.م

مشخصات فنی:

ن.م

واحد کالا:

10051000

نوع خرید:

10051000

شرح:

بذر ذرت

درصد حقوق:

0

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

10051000

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

ن.م

مشخصات فنی:

ن.م

واحد کالا:

10051000

نوع خرید:

10051000

شرح:

بذر ذرت

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

10051000

کشور سازنده:

HU(مجارستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Honey رقم- F1

واحد کالا:

10051000

نوع خرید:

10051000

شرح:

بذر ذرت شیرین هیبریدی رقم Honey

درصد حقوق:

0

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

10051000

کشور سازنده:

HU(مجارستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Honey رقم- F1

واحد کالا:

10051000

نوع خرید:

10051000

شرح:

بذر ذرت شیرین هیبریدی رقم Honey

درصد حقوق:

0

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

10051000

کشور سازنده:

HU(مجارستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Honey رقم- F1

واحد کالا:

10051000

نوع خرید:

10051000

شرح:

بذر ذرت شیرین هیبریدی رقم Honey

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

10051000

کشور سازنده:

CH(سویس)

برند:

DEKALB

مشخصات فنی:

HYB.DKC6589

واحد کالا:

10051000

نوع خرید:

10051000

شرح:

بذر ذرت دامی- هر کیلوگرم 4.90یورو

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان