10041000 | ـ بذر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ بذر | عدد 10041000| ـ بذر 10041000| تعرفه 10041000

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    10041000
  • ارز نیمایی :

    10041000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ بذر, عدد 10041000,ـ بذر 10041000,تعرفه 10041000تعرفه ـ بذر, عدد 10041000,ـ بذر 10041000,تعرفه 10041000تعرفه ـ بذر, عدد 10041000,ـ بذر 10041000,تعرفه 10041000تعرفه ـ بذر, عدد 10041000,ـ بذر 10041000,تعرفه 10041000تعرفه ـ بذر, عدد 10041000,ـ بذر 10041000,تعرفه 10041000تعرفه ـ بذر, عدد 10041000,ـ بذر 10041000,تعرفه 10041000تعرفه ـ بذر, عدد 10041000,ـ بذر 10041000,تعرفه 10041000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد