10029000 | سایر - چاودار

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - چاودار | عدد 10029000| سایر - چاودار 10029000| تعرفه 10029000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    10029000
  • ارز نیمایی :

    10029000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - چاودار, عدد 10029000,سایر - چاودار 10029000,تعرفه 10029000تعرفه سایر - چاودار, عدد 10029000,سایر - چاودار 10029000,تعرفه 10029000تعرفه سایر - چاودار, عدد 10029000,سایر - چاودار 10029000,تعرفه 10029000تعرفه سایر - چاودار, عدد 10029000,سایر - چاودار 10029000,تعرفه 10029000تعرفه سایر - چاودار, عدد 10029000,سایر - چاودار 10029000,تعرفه 10029000تعرفه سایر - چاودار, عدد 10029000,سایر - چاودار 10029000,تعرفه 10029000تعرفه سایر - چاودار, عدد 10029000,سایر - چاودار 10029000,تعرفه 10029000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد