10019920 | ـ ـ ـ گندم معمولی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ گندم معمولی | عدد 10019920| ـ ـ ـ گندم معمولی 10019920| تعرفه 10019920

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    10019920
  • ارز نیمایی :

    10019920
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ گندم معمولی, عدد 10019920,ـ ـ ـ گندم معمولی 10019920,تعرفه 10019920تعرفه ـ ـ ـ گندم معمولی, عدد 10019920,ـ ـ ـ گندم معمولی 10019920,تعرفه 10019920تعرفه ـ ـ ـ گندم معمولی, عدد 10019920,ـ ـ ـ گندم معمولی 10019920,تعرفه 10019920تعرفه ـ ـ ـ گندم معمولی, عدد 10019920,ـ ـ ـ گندم معمولی 10019920,تعرفه 10019920تعرفه ـ ـ ـ گندم معمولی, عدد 10019920,ـ ـ ـ گندم معمولی 10019920,تعرفه 10019920تعرفه ـ ـ ـ گندم معمولی, عدد 10019920,ـ ـ ـ گندم معمولی 10019920,تعرفه 10019920تعرفه ـ ـ ـ گندم معمولی, عدد 10019920,ـ ـ ـ گندم معمولی 10019920,تعرفه 10019920

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

10019920

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

10019920

کشور سازنده:

RU(فدراسیون روسیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشهای صادره از 1401/04/25 به بعد - مطابق نامه شماره 1400/500/32885 مورخ 1400/11/10 و 11827139 (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست)

واحد کالا:

10019920

نوع خرید:

0001

شرح:

گندم

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد