10011900 | سایر - بذر گندم دروم

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - بذر گندم دروم | عدد 10011900| سایر - بذر گندم دروم 10011900| تعرفه 10011900

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    10011900
  • ارز نیمایی :

    10011900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - بذر گندم دروم, عدد 10011900,سایر - بذر گندم دروم 10011900,تعرفه 10011900تعرفه سایر - بذر گندم دروم, عدد 10011900,سایر - بذر گندم دروم 10011900,تعرفه 10011900تعرفه سایر - بذر گندم دروم, عدد 10011900,سایر - بذر گندم دروم 10011900,تعرفه 10011900تعرفه سایر - بذر گندم دروم, عدد 10011900,سایر - بذر گندم دروم 10011900,تعرفه 10011900تعرفه سایر - بذر گندم دروم, عدد 10011900,سایر - بذر گندم دروم 10011900,تعرفه 10011900تعرفه سایر - بذر گندم دروم, عدد 10011900,سایر - بذر گندم دروم 10011900,تعرفه 10011900تعرفه سایر - بذر گندم دروم, عدد 10011900,سایر - بذر گندم دروم 10011900,تعرفه 10011900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد