09109919 | سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر | عدد 09109919| سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر 09109919| تعرفه 09109919

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    09109919
  • ارز نیمایی :

    09109919
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر, عدد 09109919,سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر 09109919,تعرفه 09109919تعرفه سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر, عدد 09109919,سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر 09109919,تعرفه 09109919تعرفه سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر, عدد 09109919,سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر 09109919,تعرفه 09109919تعرفه سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر, عدد 09109919,سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر 09109919,تعرفه 09109919تعرفه سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر, عدد 09109919,سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر 09109919,تعرفه 09109919تعرفه سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر, عدد 09109919,سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر 09109919,تعرفه 09109919تعرفه سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر, عدد 09109919,سایر - آویشن و برگ بو آماده برای خرده فروشی پانصد گرم یا کمتر 09109919,تعرفه 09109919

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد