09109120 | - ـ ـ به صورت كوبیده در بسته بندی های غیر خرده فروشی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ به صورت كوبیده - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09109120
  • ارز نیمایی :

    09109120
یادداشت های فصل

- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09109120 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09109120

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

SHIP

مشخصات فنی:

NO

واحد کالا:

09109120

نوع خرید:

09109120

شرح:

ادویه کاری

درصد حقوق:

10

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

09109120

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

RAPS

مشخصات فنی:

ALPINI SP.MIX NO MSG IRRAD

واحد کالا:

09109120

نوع خرید:

09109120

شرح:

ادویه کاری

درصد حقوق:

10

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

09109120

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

RAPS

مشخصات فنی:

SPICE MIX F.FRANKFURT.IRRADI

واحد کالا:

09109120

نوع خرید:

09109120

شرح:

ادویه کاری

درصد حقوق:

10

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

09109120

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

RAPS

مشخصات فنی:

-

واحد کالا:

09109120

نوع خرید:

09109120

شرح:

ادویه باربیکیو hunts

درصد حقوق:

10

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

09109120

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

no brand

مشخصات فنی:

ادویه فوفل

واحد کالا:

09109120

نوع خرید:

09109120

شرح:

آجیل تلخ

درصد حقوق:

10

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

09109120

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

ARBA

مشخصات فنی:

SM CHICKEN SELFFOOD SPICE

واحد کالا:

09109120

نوع خرید:

09109120

شرح:

ادویه مرغ کبابی

درصد حقوق:

10

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

09109120

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

ARBA

مشخصات فنی:

SM KIYMA SELFFOOD SPICE

واحد کالا:

09109120

نوع خرید:

09109120

شرح:

ادویه گوشت کبابی

درصد حقوق:

10

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان