09102030 | - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم | عدد 09102030| - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم 09102030| تعرفه 09102030

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    09102030
  • ارز نیمایی :

    09102030
یادداشت های فصل

تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم, عدد 09102030,- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم 09102030,تعرفه 09102030تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم, عدد 09102030,- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم 09102030,تعرفه 09102030تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم, عدد 09102030,- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم 09102030,تعرفه 09102030تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم, عدد 09102030,- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم 09102030,تعرفه 09102030تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم, عدد 09102030,- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم 09102030,تعرفه 09102030تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم, عدد 09102030,- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم 09102030,تعرفه 09102030تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم, عدد 09102030,- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم 09102030,تعرفه 09102030

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد