09102020 | ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم | عدد 09102020| ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102020| تعرفه 09102020

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    09102020
  • ارز نیمایی :

    09102020
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم, عدد 09102020,ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102020,تعرفه 09102020تعرفه ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم, عدد 09102020,ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102020,تعرفه 09102020تعرفه ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم, عدد 09102020,ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102020,تعرفه 09102020تعرفه ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم, عدد 09102020,ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102020,تعرفه 09102020تعرفه ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم, عدد 09102020,ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102020,تعرفه 09102020تعرفه ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم, عدد 09102020,ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102020,تعرفه 09102020تعرفه ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم, عدد 09102020,ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102020,تعرفه 09102020

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد