09102010 | - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم | عدد 09102010| - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102010| تعرفه 09102010

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    09102010
  • ارز نیمایی :

    09102010
یادداشت های فصل

تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم, عدد 09102010,- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102010,تعرفه 09102010تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم, عدد 09102010,- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102010,تعرفه 09102010تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم, عدد 09102010,- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102010,تعرفه 09102010تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم, عدد 09102010,- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102010,تعرفه 09102010تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم, عدد 09102010,- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102010,تعرفه 09102010تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم, عدد 09102010,- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102010,تعرفه 09102010تعرفه - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم, عدد 09102010,- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم 09102010,تعرفه 09102010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد