09101290 | سایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب شده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

سایر - زنجبیل خرد شد - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شد - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شد - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شد - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شد - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شد - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شد - 09101290 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09101290
  • ارز نیمایی :

    09101290
یادداشت های فصل

سایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب - 09101290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - زنجبیل خرد شده و آسیاب - 09101290 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09101290

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

فاقد

مشخصات فنی:

GINGER NOT RUSHED NOT GROUND

واحد کالا:

09101290

نوع خرید:

09101290

شرح:

زنجبیل خشک شده حبه ای

درصد حقوق:

10

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

09101290

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

-

مشخصات فنی:

GINGER POWDER

واحد کالا:

09101290

نوع خرید:

09101290

شرح:

پودر زنجبیل

درصد حقوق:

10

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

09101290

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Dehydrated Sliced Ginger

واحد کالا:

09101290

نوع خرید:

09101290

شرح:

زنجبیل خشک شده قطعه قطعه شده

درصد حقوق:

10

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان