09096190 | سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده | عدد 09096190| سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده 09096190| تعرفه 09096190

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    09096190
  • ارز نیمایی :

    09096190
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده, عدد 09096190,سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده 09096190,تعرفه 09096190تعرفه سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده, عدد 09096190,سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده 09096190,تعرفه 09096190تعرفه سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده, عدد 09096190,سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده 09096190,تعرفه 09096190تعرفه سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده, عدد 09096190,سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده 09096190,تعرفه 09096190تعرفه سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده, عدد 09096190,سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده 09096190,تعرفه 09096190تعرفه سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده, عدد 09096190,سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده 09096190,تعرفه 09096190تعرفه سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده, عدد 09096190,سایر - تخم رازیانه خرد نشده و سابیده نشده 09096190,تعرفه 09096190

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

09096190

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09096190

کشور سازنده:

EG(مصر)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Fennel Seeds

واحد کالا:

09096190

نوع خرید:

0001

شرح:

تخم رازیانه

درصد حقوق:

32

شماره تعرفه:

09096190

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

09096190

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Fennel Seeds

واحد کالا:

09096190

نوع خرید:

0002

شرح:

تخم رازیانه

درصد حقوق:

32

شماره تعرفه:

09096190

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

09096190

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

UNCRUSHED STAR ANISEEDS RAW BULK

واحد کالا:

09096190

نوع خرید:

0003

شرح:

بادیان ستاره ای، star anise

درصد حقوق:

32

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد