09093110 | در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر | عدد 09093110| در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر 09093110| تعرفه 09093110

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    09093110
  • ارز نیمایی :

    09093110
یادداشت های فصل

تعرفه در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر, عدد 09093110,در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر 09093110,تعرفه 09093110تعرفه در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر, عدد 09093110,در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر 09093110,تعرفه 09093110تعرفه در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر, عدد 09093110,در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر 09093110,تعرفه 09093110تعرفه در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر, عدد 09093110,در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر 09093110,تعرفه 09093110تعرفه در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر, عدد 09093110,در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر 09093110,تعرفه 09093110تعرفه در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر, عدد 09093110,در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر 09093110,تعرفه 09093110تعرفه در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر, عدد 09093110,در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر 09093110,تعرفه 09093110

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد