09083190 | سایر - هل خرد نشده یا نسابیده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

سایر - هل خرد نشده ی - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده ی - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده ی - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده ی - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده ی - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده ی - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده ی - 09083190 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09083190
  • ارز نیمایی :

    09083190
یادداشت های فصل

سایر - هل خرد نشده یا نسابیده - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده یا نسابیده - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده یا نسابیده - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده یا نسابیده - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده یا نسابیده - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده یا نسابیده - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده یا نسابیده - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده یا نسابیده - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده یا نسابیده - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده یا نسابیده - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده یا نسابیده - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده یا نسابیده - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده یا نسابیده - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده یا نسابیده - 09083190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - هل خرد نشده یا نسابیده - 09083190 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09083190

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Cardamom

واحد کالا:

09083190

نوع خرید:

09083190

شرح:

هل سبز

درصد حقوق:

10

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

09083190

کشور سازنده:

GT(گواتمالا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Cardamom

واحد کالا:

09083190

نوع خرید:

09083190

شرح:

هل سبز

درصد حقوق:

10

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

09083190

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Black Cardamom

واحد کالا:

09083190

نوع خرید:

09083190

شرح:

هل سیاه (هل باد)

درصد حقوق:

10

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان