09082190 | سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده | عدد 09082190| سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده 09082190| تعرفه 09082190

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    09082190
  • ارز نیمایی :

    09082190
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده, عدد 09082190,سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده 09082190,تعرفه 09082190تعرفه سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده, عدد 09082190,سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده 09082190,تعرفه 09082190تعرفه سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده, عدد 09082190,سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده 09082190,تعرفه 09082190تعرفه سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده, عدد 09082190,سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده 09082190,تعرفه 09082190تعرفه سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده, عدد 09082190,سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده 09082190,تعرفه 09082190تعرفه سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده, عدد 09082190,سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده 09082190,تعرفه 09082190تعرفه سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده, عدد 09082190,سایر - پوست جوز هندی خرد نشده و نسابیده 09082190,تعرفه 09082190

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد