09072090 | سایر - میخک خرد شده و سابیده شده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - میخک خرد شده و سابیده شده | عدد 09072090| سایر - میخک خرد شده و سابیده شده 09072090| تعرفه 09072090

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    09072090
  • ارز نیمایی :

    09072090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - میخک خرد شده و سابیده شده, عدد 09072090,سایر - میخک خرد شده و سابیده شده 09072090,تعرفه 09072090تعرفه سایر - میخک خرد شده و سابیده شده, عدد 09072090,سایر - میخک خرد شده و سابیده شده 09072090,تعرفه 09072090تعرفه سایر - میخک خرد شده و سابیده شده, عدد 09072090,سایر - میخک خرد شده و سابیده شده 09072090,تعرفه 09072090تعرفه سایر - میخک خرد شده و سابیده شده, عدد 09072090,سایر - میخک خرد شده و سابیده شده 09072090,تعرفه 09072090تعرفه سایر - میخک خرد شده و سابیده شده, عدد 09072090,سایر - میخک خرد شده و سابیده شده 09072090,تعرفه 09072090تعرفه سایر - میخک خرد شده و سابیده شده, عدد 09072090,سایر - میخک خرد شده و سابیده شده 09072090,تعرفه 09072090تعرفه سایر - میخک خرد شده و سابیده شده, عدد 09072090,سایر - میخک خرد شده و سابیده شده 09072090,تعرفه 09072090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد