09071090 | سایر - میخک خرد نشده و سابیده نشده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

سایر - میخک خرد نشده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09071090
  • ارز نیمایی :

    09071090
یادداشت های فصل

سایر - میخک خرد نشده و سابیده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده و سابیده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده و سابیده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده و سابیده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده و سابیده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده و سابیده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده و سابیده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده و سابیده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده و سابیده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده و سابیده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده و سابیده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده و سابیده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده و سابیده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده و سابیده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - میخک خرد نشده و سابیده - 09071090 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09071090

کشور سازنده:

KM(کومور)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

واحد کالا:

09071090

نوع خرید:

09071090

شرح:

میخک -هرتن

درصد حقوق:

10

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

09071090

کشور سازنده:

MG(ماداگاسکار)

برند:

ROYAL GOLDEN

مشخصات فنی:

0

واحد کالا:

09071090

نوع خرید:

09071090

شرح:

میخک نکوبیده- هر تن

درصد حقوق:

10

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان