09061990 | سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی | عدد 09061990| سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی 09061990| تعرفه 09061990

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    09061990
  • ارز نیمایی :

    09061990
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی, عدد 09061990,سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی 09061990,تعرفه 09061990تعرفه سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی, عدد 09061990,سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی 09061990,تعرفه 09061990تعرفه سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی, عدد 09061990,سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی 09061990,تعرفه 09061990تعرفه سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی, عدد 09061990,سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی 09061990,تعرفه 09061990تعرفه سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی, عدد 09061990,سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی 09061990,تعرفه 09061990تعرفه سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی, عدد 09061990,سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی 09061990,تعرفه 09061990تعرفه سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی, عدد 09061990,سایر - دارچین خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی کمتر از یک کیلوگرم آماده برای خرده فروشی 09061990,تعرفه 09061990

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد