09051090 | سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده | عدد 09051090| سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده 09051090| تعرفه 09051090

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    09051090
  • ارز نیمایی :

    09051090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده, عدد 09051090,سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده 09051090,تعرفه 09051090تعرفه سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده, عدد 09051090,سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده 09051090,تعرفه 09051090تعرفه سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده, عدد 09051090,سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده 09051090,تعرفه 09051090تعرفه سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده, عدد 09051090,سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده 09051090,تعرفه 09051090تعرفه سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده, عدد 09051090,سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده 09051090,تعرفه 09051090تعرفه سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده, عدد 09051090,سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده 09051090,تعرفه 09051090تعرفه سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده, عدد 09051090,سایر - وانیل خرد نشده و نسابیده 09051090,تعرفه 09051090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد