09042190 | سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده | عدد 09042190| سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده 09042190| تعرفه 09042190

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    09042190
  • ارز نیمایی :

    09042190
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده, عدد 09042190,سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده 09042190,تعرفه 09042190تعرفه سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده, عدد 09042190,سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده 09042190,تعرفه 09042190تعرفه سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده, عدد 09042190,سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده 09042190,تعرفه 09042190تعرفه سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده, عدد 09042190,سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده 09042190,تعرفه 09042190تعرفه سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده, عدد 09042190,سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده 09042190,تعرفه 09042190تعرفه سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده, عدد 09042190,سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده 09042190,تعرفه 09042190تعرفه سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده, عدد 09042190,سایر - capsicum یا pimenta خرد نشده و نساییده 09042190,تعرفه 09042190

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد