09041220 | - ـ ـ به صورت كوبیده در بسته بندی غیر خرده فروشی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ به صورت كوبیده - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09041220
  • ارز نیمایی :

    09041220
یادداشت های فصل

- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09041220 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09041220

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

واحد کالا:

09041220

نوع خرید:

09041220

شرح:

فلفل قرمز -هرتن

درصد حقوق:

5

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

09041220

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

RAPS

مشخصات فنی:

PEPPER SPICE IRRADIATED

واحد کالا:

09041220

نوع خرید:

09041220

شرح:

فلفل قرمز

درصد حقوق:

5

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

09041220

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

WHITE PEPPER BULK

واحد کالا:

09041220

نوع خرید:

09041220

شرح:

فلفل سفید

درصد حقوق:

5

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

09041220

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

frutarom

مشخصات فنی:

DQ FB

واحد کالا:

09041220

نوع خرید:

09041220

شرح:

فلفل تزیینی

درصد حقوق:

5

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

09041220

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

frutarom

مشخصات فنی:

DQ fk

واحد کالا:

09041220

نوع خرید:

09041220

شرح:

فلفل تزیینی

درصد حقوق:

5

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

09041220

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

frutarom

مشخصات فنی:

PEPPER BLACK

واحد کالا:

09041220

نوع خرید:

09041220

شرح:

فلفل سیاه

درصد حقوق:

5

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

09041220

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

AKAY SPICES

مشخصات فنی:

فلفل سفید

واحد کالا:

09041220

نوع خرید:

09041220

شرح:

فلفل سفید

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان