09041190 | سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده | عدد 09041190| سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده 09041190| تعرفه 09041190

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    09041190
  • ارز نیمایی :

    09041190
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده, عدد 09041190,سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده 09041190,تعرفه 09041190تعرفه سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده, عدد 09041190,سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده 09041190,تعرفه 09041190تعرفه سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده, عدد 09041190,سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده 09041190,تعرفه 09041190تعرفه سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده, عدد 09041190,سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده 09041190,تعرفه 09041190تعرفه سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده, عدد 09041190,سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده 09041190,تعرفه 09041190تعرفه سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده, عدد 09041190,سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده 09041190,تعرفه 09041190تعرفه سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده, عدد 09041190,سایر - فلفل خرد نشده یا نساییده 09041190,تعرفه 09041190

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

09041190

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09041190

کشور سازنده:

ویتنام()

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Batala Bold

واحد کالا:

09041190

نوع خرید:

0001

شرح:

فلفل سیاه-هرتن

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

09041190

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

09041190

کشور سازنده:

ویتنام()

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

نکوبیده

واحد کالا:

09041190

نوع خرید:

0003

شرح:

فلفل سیاه-هرتن

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

09041190

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

09041190

کشور سازنده:

ویتنام()

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

واحد کالا:

09041190

نوع خرید:

0004

شرح:

فلفل سیاه -هرتن

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد