09021090 | سایر چای ها

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر چای ها | عدد 09021090| سایر چای ها 09021090| تعرفه 09021090

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    09021090
  • ارز نیمایی :

    09021090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر چای ها, عدد 09021090,سایر چای ها 09021090,تعرفه 09021090تعرفه سایر چای ها, عدد 09021090,سایر چای ها 09021090,تعرفه 09021090تعرفه سایر چای ها, عدد 09021090,سایر چای ها 09021090,تعرفه 09021090تعرفه سایر چای ها, عدد 09021090,سایر چای ها 09021090,تعرفه 09021090تعرفه سایر چای ها, عدد 09021090,سایر چای ها 09021090,تعرفه 09021090تعرفه سایر چای ها, عدد 09021090,سایر چای ها 09021090,تعرفه 09021090تعرفه سایر چای ها, عدد 09021090,سایر چای ها 09021090,تعرفه 09021090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد