09021010 | چای اولونگ

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه چای اولونگ | عدد 09021010| چای اولونگ 09021010| تعرفه 09021010

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    09021010
  • ارز نیمایی :

    09021010
یادداشت های فصل

تعرفه چای اولونگ, عدد 09021010,چای اولونگ 09021010,تعرفه 09021010تعرفه چای اولونگ, عدد 09021010,چای اولونگ 09021010,تعرفه 09021010تعرفه چای اولونگ, عدد 09021010,چای اولونگ 09021010,تعرفه 09021010تعرفه چای اولونگ, عدد 09021010,چای اولونگ 09021010,تعرفه 09021010تعرفه چای اولونگ, عدد 09021010,چای اولونگ 09021010,تعرفه 09021010تعرفه چای اولونگ, عدد 09021010,چای اولونگ 09021010,تعرفه 09021010تعرفه چای اولونگ, عدد 09021010,چای اولونگ 09021010,تعرفه 09021010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد