09019090 | سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 3% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده | عدد 09019090| سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده 09019090| تعرفه 09019090

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    09019090
  • ارز نیمایی :

    09019090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده , عدد 09019090,سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده 09019090,تعرفه 09019090تعرفه سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده , عدد 09019090,سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده 09019090,تعرفه 09019090تعرفه سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده , عدد 09019090,سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده 09019090,تعرفه 09019090تعرفه سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده , عدد 09019090,سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده 09019090,تعرفه 09019090تعرفه سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده , عدد 09019090,سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده 09019090,تعرفه 09019090تعرفه سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده , عدد 09019090,سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده 09019090,تعرفه 09019090تعرفه سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده , عدد 09019090,سایر - کافئین گرفته و بو داده در بسته بندی به صورت کوبیده 09019090,تعرفه 09019090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد