09019010 | - ـ ـ در بسته بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ در بسته بندی آ - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09019010
  • ارز نیمایی :

    09019010
یادداشت های فصل

- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09019010 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09019010

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

aromagic compatible capsules

مشخصات فنی:

barbera il mago pel caffe

واحد کالا:

09019010

نوع خرید:

09019010

شرح:

دانه کامل قهوه بو داده ماگو

درصد حقوق:

20

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

09019010

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

barbera il mago

مشخصات فنی:

barberacan ground coffe

واحد کالا:

09019010

نوع خرید:

09019010

شرح:

قهوه ساییده شده قوطی باربرا

درصد حقوق:

20

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

09019010

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

barberail mago

مشخصات فنی:

classica whole bean coffe

واحد کالا:

09019010

نوع خرید:

09019010

شرح:

دانه کامل قهوه کلاسیکا

درصد حقوق:

20

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

09019010

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

barbera il mago

مشخصات فنی:

maghetto ground coffe

واحد کالا:

09019010

نوع خرید:

09019010

شرح:

قهوه ساییده شده و بو داده ماگتو

درصد حقوق:

20

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان